+90 212 547 77 67

  info@filikaosgb.com

İş Yeri Hekimliği Hizmetlerimiz

İş Yeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

İş Yeri Hekimliğiİşyerinde görevli personelin dosyalarının oluşturulması:  Tüm personelin arşivlenebilir dosyalarının oluşturulması,

Her çalışanın görev tanımına uygun şartlarda tıbbi dayanakların hazırlanması, testlerin bu doğrultuda yönlendirilmesi, tetkiklerin organizasyonu, periyodlarının takibi.

İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte iş ortamının sağlık şartlarının bireysel değerlendirmelerle yönlendirilmesi, iş performansının yükseltilmesi.

Poliklinik Hizmetleri: Belirlenen zaman dilimleri içerisinde hekimlik hizmeti verilmesi, bunun için uygun yer ve imkanlarla, yasal çerçevelere uygun mekanın oluşturulması, bulundurulması gereken asgari tıbbi malzeme ve ekipmanın sağlanması, korunması ve çalışır halde tutulması.

İş kazalarının tıbbi karşılıklarına uygun tedavisi ile raporların irdelenmesi.

Bağışıklama hizmetlerin organizasyonu ve bağışıklamanı takip edilmesi.

Yıllık Çalışma Planının oluşturulması.

 

Rehberlik ve danışmanlık;

Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,

İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,

İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

İşin yürütümünde ergonomik ve psiko sosyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.

 

Sağlık gözetimi başlıkları;

Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak, İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Bakanlığın gerektirdiği örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,

Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,

Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.

 İletişim


Tel      : +90 216 457 22 22

e-mail  : info@filikaosgb.com

Adres: Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A1 Blok No:10-AU İç Kapı No:308 Esenler/İstanbul

 

 Bizi Takip Edin


 » Facebook

  Bizden Haberdar Olmak İçin
  E-Posta Listemize Kayıt Olun.
  
Sayfa Başı